Integritetspolicy

1. Allmänt 

Denna integritetspolicy beskriver hur vi på Susannadesign.se (BFT Fashion AB, org.nr. 559018-7778) hanterar dina personuppgifter i samband med att du handlar av oss, kontaktar vår kundservice eller på andra sätt interagerar med oss. 

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med vårt sätt att hantera dina personuppgifter. 

2. Personuppgiftsansvarig 

BFT Fashion AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. 

BFT Fashion AB, org.nr. 559018-7778

Susanna Design
c/o BFT Fashion AB
Odlingsvägen 19
564 35 Bankeryd
E-post: [email protected]

3. När behandlar vi personuppgifter? 

När du besöker vår webbplats, handlar av oss, kontaktar vår kundservice eller prenumererar på vårt nyhetsbrev behöver vi samla in och behandla dina personuppgifter. Hanteringen av personuppgifter sker för att vi ska kunna leverera den service som du som kund förväntar dig av oss, och för att vi ska kunna fullfölja vår del av till exempel köpeavtalet. 

4. Vilka personuppgifter behandlar vi? 

Personuppgifter vi samlar in för dig som är kund är följande:

Namn
Adress (faktura- och leveransadress)
E-postadress
Telefonnummer
Köphistorik
IP-adress och information om användning av vår webbplats
Personuppgifter som du delger vår kundservice

För att vi ska kunna hantera och leverera din beställning överlämnar vi dina uppgifter till våra samarbetspartner, till exempel Postnord och Klarna. När du besöker vår hemsida sparar vi din IP-adress och teknisk information så som vad för enhet du besöker oss genom, vilken webbläsare etc. Dessa uppgifter anonymiseras och används för statistik och som underlag för hur vi ska förbättra vår webbplats. 

5. Sammanställning av personuppgiftshantering 

Ändamål: Hantera beställning inkl. notifieringar och support
Exempel: För att leverera beställningen, erbjuda betalsätt, hantera reklamationer
Rättslig grund: Fullgörande av avtal om köp
Lagringstid: 3 år efter genomfört köp
Typ av personuppgifter:

Namn, adress, e post, telefonnummer
Orderinformation
Leveransinformation
Betalinformation
Andra personuppgifter som lämnas vid kontakt med oss 

Ändamål: Fullföljande av lagkrav
Exempel: Garantiåtaganden, konsumentlagstiftning, bokföring
Rättslig grund: Fullgörande av rättslig förpliktelse
Lagringstid: Så länge som tillämplig lag kräver, t.ex. 7 år enligt bokföringslagen
Typ av personuppgifter: 

Namn, adress, e post, telefonnummer
Orderinformation
Leveransinformation
Betalinformation 

Ändamål: Marknadsföring av produkter och tjänster
Exempel: Skicka relevanta erbjudanden via till exempel e-post på produkter, genomföra kampanjer riktade till kundsegment
Rättslig grund: Samtycke
Lagringstid: 12 månader efter genomfört köp eller tills samtycket återkallas
Typ av personuppgifter:

Namn, adress, e post, telefonnummer
Orderinformation
Leveransinformation
Användning av webbplats
Andra personuppgifter som lämnas vid kontakt med oss 

6. Hur länge lagras personuppgifterna? 

BFT Fashion AB lagrar personuppgifterna så länge det är berättigat enligt ovan. 

7. Lämnas personuppgifterna ut till någon? 

BFT Fashion AB lämnar endast ut dina personuppgifter till nödvändiga samarbetspartners så som Klarna och Postnord. Dessa samarbetspartners hanterar endast dina personuppgifter i syfte att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden att fullgöra avtal om köp eller för att fullfölja lagkrav eller krav från myndighet. 

8. Vilka rättigheter har du? 

Som privatperson kan du kontakta oss för att bli informerad om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, om du vill korrigera felaktigheter eller radera dessa uppgifter. Du har även rätt att begära följande: 

Tillgång till dina personuppgifter:
Du har rätt att begära ett utdrag över de personuppgifter vi behandlar om dig samt för vilket ändamål det sker. 

Rättelse av dina personuppgifter:
Du har rätt att få dina personuppgifter rättade i de fall de är felaktiga eller ofullständiga. 

Radering av dina personuppgifter:
Du har rätt att få dina personuppgifter borttagna ur våra register såvida de inte längre behövs för de ändamål de samlades in för. 

Om det finns lagkrav på behandlingen av dina personuppgifter kommer vi avsluta behandlingen av uppgifterna för andra ändamål än att följa lagstiftningen, exempelvis bokförings- och skattelagstiftningen. 

9. Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten till att ändra vår integritetspolicy ifall det skulle bli nödvändigt på grund av t.ex. ny teknik eller nya lagkrav. Säkerställ att du har den mest aktuella versionen. 

10. Kontaktuppgifter 

BFT Fashion AB, org.nr. 559018-7778

Susanna Design
c/o BFT Fashion AB
Odlingsvägen 19
564 35 Bankeryd
E-post: [email protected]